Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z wniesieniem do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

1. Zaproponowana przez grupę posłów klubu Kukiz ’15 nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomani jest potrzebną i naturalną konsekwencją ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku, kiedy to ustawodawca zezwolił na stosowanie leków powstałych na bazie konopi. Jednocześnie polskie prawo określiło „konopie medyczne” jako ziele konopi innych niż̇ włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż̇ włókniste oraz żywica konopi innych niż̇ włókniste, stanowiący surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Szczęśliwie po wielu latach zabiegów o to, aby tzw. medyczna marihuana stała się legalnym elementem leczenia określonych grup pacjentów w Polsce udało się zliberalizować przepisy krajowe.

2. W obecnym stanie prawnym możliwe jest recepturowanie leków powstałych na bazie konopi. Leki sporządzone z konopi dopuszczane są do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dzisiejsze regulacje przyznają prawo wypisywania recept na leki recepturowe przygotowywane na bazie konopi medycznych wyłącznie lekarzom. Równocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce zakazane jest uprawianie konopi. W efekcie jesteśmy zmuszania do importowania surowca roślinnego niezbędnego do wytwarzania leków recepturowych z państw trzecich (zazwyczaj państw członkowskich UE), które prowadzą uprawy oraz eksport konopi na cele medyczne. Utrzymywanie tego stanu rzeczy wydaje się być uciążliwe dla pacjentów, którzy niejednokrotnie pozbawieni są natychmiastowego dostępu do leków i którzy bardzo często nie mogą sprostać finansowemu wyzwaniu, jakim jest zakup tego typu leków (nie są one refundowane). Takie regulacje są także nieopłacalne z uwagi na finanse państwa i potencjalny dochód z upraw konopi dla celów medycznych.

3. W przedstawionym przez posłów projekcie nowelizacji zaproponowano, aby uprawa konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi innych niż̇ włókniste w celu wytwarzania substancji czynnej (wykorzystywanej do produkcji leków na bazie konopi) mogły być́ prowadzone wyłącznie przez instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Konsekwentnie posłowie postulują wyposażenie ministra rolnictwa w uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów zajmujących się powyższą uprawą.

4. Ponadto projekt tworzy delegację ustawową dla ministra rolnictwa do wydania aktu wykonawczego regulującego środki ostrożności oraz szczegółowe warunki prowadzenia upraw przez instytuty badawcze.

W ocenie Instytutu Gospodarki Rolnej ustawowe umożliwienie prowadzenie w Polsce upraw konopi w celu wytwarzania produktów medycznych jest jak najbardziej pożądane i byłoby urealnieniem przepisów, na mocy których od półtora roku polscy pacjenci mogą być poddani terapii lekowej z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany. Przyjęcie przedmiotowego projektu będzie dla wielu pacjentów likwidacją barier finansowych, które dziś stoją na drodze do pozyskiwania konopi w celach medycznych.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

Kontakt
+48 513 712 448
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej