Witamy
Instytut Gospodarki Rolnej (IGR) to pierwszy w Polsce niezależny Think Tank o profilu rolniczym. Jako organizacja pozarządowa na bieżąco monitoruje oraz analizuje prace prawodawcze z zakresu gospodarki rolnej, informując o swoich działaniach opinię publiczną, polityków, urzędników oraz środowiska naukowe. Instytut we współpracy z ekspertami oraz politycznymi decydentami przygotowuje strategie i założenia polskiej gospodarki rolnej. W tym przedmiocie prowadzi także własne niezależne badania. Wszystkie działania instytutu mają na celu wspieranie rozwoju i promocję polskich branż rolnych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Instytut aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach powstawania aktów prawa, dbając o najlepiej rozumiane interesy polskich rolników.


Nowe zasady – mniejsza ilość obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Czy możliwe jest przesunięcie daty nowego wyznaczenia i stosowania obszarów ONW po roku 2020? Wnioski w tej spawie złożyły już Irlandia i Austria.

Więcej...
Monitoring suszy rolniczej. Aktualnie nie ma zagrożenia

Aktualnie polskim uprawom rolniczym nie zagraża susza – informuje w swoim komunikacie IUNiG Instytut Badawczy w Puławach.

Więcej...
Nie żyje prof. dr hab. Ryszard Cholewa – ekspert Instytutu Gospodarki Rolnej

W wieku 71 lat, po długiej chorobie, zmarł prof. Ryszard Cholewa – ekspert Instytutu Gospodarki Rolnej i wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Więcej...
Podgórski dla PR24: Organizacje pseudoekologiczne często są marionetkami w rękach obcego lobby

Czy interesy rolników i ekologów są sprzeczne? Dlaczego organizacje ekologiczne utrudniają pracę rolnikom, deweloperom, myśliwym czy górnikom?

Więcej...
Komisja ds. Środków Ochrony Roślin. Kandydaci poszukiwani do 20 czerwca

19.08.2017 r. upływa obecna kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. Do 20 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do nowego składu Komisji.

Więcej...
Singapur otworzy się na polski drób i wieprzowinę?

Singapur może okazać się nowym potencjalnym rynkiem zbytu dla polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego.

Więcej...
Szczepan Wójcik: Czy ekoterroryzm zagraża Polskiemu rolnictwu?

Ekoterroryzm to pojęcie, które staje się coraz bardziej powszechne wśród polskich rolników, hodowców, producentów, a także deweloperów.

Wszystkie video..
ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Dr Agnieszka Sobczak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, specjalista prawa fundacji i prawa stowarzyszeń. Jej praca doktorska poświęcona była statusowi prawnemu organizacji pożytku publicznego, promotorem pracy był prof. dr hab. Henryk Cioch, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.

Dr hab. Helena Kisilowska, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczo-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Autor, redaktor naukowy i współautor ok 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa Unii Europejskiej w tym: Prawo mieszkaniowe (2015), Prawo budowlane (2012)

Prof. dr hab. Hubert Waligóra

Naukowiec w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główny kierunek prowadzonych badań to agrotechnika roślin zbożowych (w tym kukurydzy). Prowadzi wykłady z podstaw produkcji rolniczej, podstaw produkcji roślinnej, zbóż i oleistych jako surowca dla przemysłu oraz postępu biologicznego i technologicznego. Autor 379 publikacji w tym 101 oryginalnych prac, oraz 246 artykułów

Dr hab. Dorota Kowalska, prof. nadzw.

Dr. hab. Dorota Kowalska prof. nadzw. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Od początku pracy zawodowej brała czynny udział w badaniach z zakresu chowu i hodowli mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. Jej zainteresowania badawcze skupiały się na opracowaniu technologii produkcji królików ras mięsnych z uwzględnieniem dobrostanu.

Dr Katarzyna Kępka

Jej praca doktorska poświęcona była prawno-międzynarodowym aspektom zmian klimatu. Promotorem pracy była prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, a recenzentami prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean oraz prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Ukończyła również aplikację sędziowską. W swoim dorobku zawodowym posiada wieloletnie doświadczenie pracy w sądownictwie.

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

22
2016 © Instytut Gospodarki Rolnej